• sk
  • en
  • de
  • es
  • fr
  • hu
  • it
  • pl
  • ru
Offer list - Liptovský Mikuláš
Offer list - Liptovský Mikuláš
Partizánska Ľupča land
for sale ID: 18886 570 m²
from 75 € per month 42,00 €/m² 23 940,00 €
Liptovský Mikuláš land
for sale ID: 27701 5 073 m²
from 1535 € per month 95,60 €/m² 485 000,00 €
exclusively to us
Liptovský Mikuláš land
for sale ID: 27608 5 654 m²
from 1074 € per month 60,00 €/m² 339 240,00 €
exclusively to us
Huty land
for sale ID: 9245 2 093 m²
from 322 € per month 48,73 €/m² 102 000,00 €
Liptovský Mikuláš land
for sale ID: 28422 1 050 m²
from 86 € per month 26,00 €/m² 27 300,00 €
Bodice land
for sale ID: 28416 238 981 m²
from 34805 € per month 46,00 €/m² 10 993 126,00 €
Liptovský Mikuláš land
for sale ID: 27707 523 m²
from 69 € per month 42,00 €/m² 21 966,00 €
Liptovský Ján land
for sale ID: 26920 1 716 m²
from 461 € per month 85,00 €/m² 145 860,00 €
Liptovský Peter land
for sale ID: 17081 1 852 m²
from 246 € per month 42,00 €/m² 77 784,00 €

  • fingo