Pozemok na predaj, Demänová, Liptovský Mikuláš

Lokalita: Liptovský Mikuláš

od 1284 € mesačne
36,00 €/m²

11 270 m²

ID: 12811

 
Pozemok na predaj, Demänová, Liptovský MikulášPozemok na predaj, Demänová, Liptovský MikulášPozemok na predaj, Demänová, Liptovský MikulášPozemok na predaj, Demänová, Liptovský MikulášPozemok na predaj, Demänová, Liptovský MikulášPozemok na predaj, Demänová, Liptovský MikulášPozemok na predaj, Demänová, Liptovský MikulášPozemok na predaj, Demänová, Liptovský MikulášPozemok na predaj, Demänová, Liptovský MikulášPozemok na predaj, Demänová, Liptovský Mikuláš

Charakteristiky

 • Terén:rovina až mierny svah
 • Typ pozemku:orná pôda
 • Vodovodná prípojka:v blízkosti pozemku
 • Elektrická prípojka:v blízkosti pozemku
 • Kanalizačná prípojka:v blízkosti pozemku
 • Prístupová cesta:asfaltová
 • Pripravenosť k výstavbe:schválené v územnom pláne
 • sk
 • en
 • de
 • es
 • fr
 • hu
 • it
 • pl
 • ru

Popis nehnuteľnosti

Ponúkame na predaj veľký pozemok v extraviláne Demänovej.

Vzhľadom na lokalitu kde sa pozemok nachádza má veľký potenciál hlavne z investičného hľadiska.

Cena je 36€/m2 bez DPH

Rozmery pozemku pri ceste šírka cca 55m zadná šírka cca 48m dĺžka cca 270m.

Celková plocha pozemku je 11.270m2

Pozemok je momentálne zapísaný ako orná pôda.

Priamo z pozemku je to 5 km od centra Liptovského Mikuláša, 10 km lyžiarske stredisko Jasná Nízke Tatry, 9 km Aquapark Tatralandia, 19 km GINO PARADISE BEŠEŇOVÁ.

Pozemok je zahrnutý v územnom pláne ako zmiešané územie s prevahou OV. 

Podľa VŠEOBECNE ZÁVAZNÉHO NARIADENIA MESTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ je jeho funkčné využitie nasledovné:

 

Prevládajúce

 

Funkčné využitie formujúce typický verejný charakter prostredia s koncentráciou zariadení občianskej vybavenosti celomestského a regionálneho významu vytvárajúce predpoklady pre uspokojovanie širokej škály potrieb obyvateľov i návštevníkov mesta Najmä: administratíva, zariadenia obchodu celomestského i regionálneho významu, služieb, kultúry, zábavy, zariadenia verejného stravovania a prechodného ubytovania, zariadenia školstva, zdravotníctva, soc. starostlivosti, zariadenia zábavy,...

 

Prípustné

 

Funkčné využitie nenarúšajúce svojimi priestorovými a prevádzkovými nárokmi prevládajúci charakter a kvalitu prostredia. Najmä: bytové domy s polyfunkčným parterom, rodinné domy s integrovanými zariadeniami OV v existujúcej zástavbe, vhodne začlenené do okolitého prostredia, rodinné domy v existujúcej zástavbe (so zastúpením rodinných domov) vhodne začlenené do okolitého prostredia, bytové domy v existujúcej zástavbe (so zastúpením bytových domov) vhodne začlenené do okolitého prostredia, zariadenia výrobných služieb a drobnej výroby bez neprimeraných negatívnych dopadov na okolie, zariadenia pre šport a rekreáciu, služobné byty v objektoch občianskej vybavenosti, areály obrany štátu, obslužné komunikácie, zariadenia verejnej dopravy bez neprimeraných negatívnych dopadov na okolie, plochy a objekty statickej dopravy, hromadné garáže vhodne začlenené do okolitej zástavby, špecifické zariadenia dopravy lokálneho významu (heliport, zar. vodnej dopravy,...) – podmienené preverením podrobnejšou dokumentáciou,  zariadenia technickej infraštruktúry slúžiace pre obsluhu územia, plochy upravenej zelene, ČSPH ako súčasť objektov a areálov občianskej vybavenosti, ...

 

Neprípustné

 

Funkčné využitie, ktoré svojimi priestorovými a prevádzkovými nárokmi alebo vplyvmi na okolie (hluk, prach, exhaláty,...) narúša charakter prostredia a neprimerane limituje možnosti využitia priľahlých pozemkov pre lokalizáciu zariadení občianskej vybavenosti. Najmä: rodinné a bytové domy (mimo objektov v existujúcej zástavbe) narúšajúce charakter okolitej zástavby, zariadenia priemyselnej a poľnohospodárskej výroby, stavebníctva, sklady s vysokými nárokmi na dopravnú obsluhu, zariadenia nadradených systémov dopravnej a technickej infraštruktúry, zariadenia odpadového hospodárstva /zberné dvory, zberne druhotných surovín/, zariadenia energetiky lokálneho významu bez negatívnych dopadov na okolité prostredie /fotovoltaická elektráreň, paroplynový cyklus, malá vodná elektráreň,.../, zariadenia nadradených systémov energetiky, zariadenia pohrebníctva /cintoríny, urnové háje, krematóriá/, samostatne stojace ČSPH,...

Dátum poslednej aktualizácie: 03.10.2016

Kontakt

Chcem viac informácií
V zmysle zákona o ochrane osobných údajov dávam súhlas na spracovanie mojich osobných údajov (meno, priezvisko, titul, telefón, e-mail) v informačnom systéme prevádzkovateľa, Realitná kancelária ALPIA, za účelom vypracovania ponuky na dobu neurčitú.

Mám lepšiu ponuku
V zmysle zákona o ochrane osobných údajov dávam súhlas na spracovanie mojich osobných údajov (meno, priezvisko, titul, telefón, e-mail) v informačnom systéme prevádzkovateľa, Realitná kancelária ALPIA, za účelom vypracovania ponuky na dobu neurčitú.

Podobné nehnuteľnosti

Liptovský Mikuláš pozemok
na predaj ID: 26137 1 439 m²
od 72 € mesačne 16,00 €/m² 23 024,00 €
Liptovský Mikuláš pozemok
na predaj ID: 11929 11 297 m²
od 1037 € mesačne 29,00 €/m² 327 613,00 €
Liptovský Mikuláš pozemok
na predaj ID: 26140 1 050 m²
od 86 € mesačne 26,00 €/m² 27 300,00 €
Liptovský Mikuláš pozemok
na predaj ID: 26300 428 m²
od 115 € mesačne 85,14 €/m² 36 440,00 €
NÁŠ TIP

 • fingo